Connectivitat

La connectivitat a internet: Actualment per a moltes empreses és imprescindible estar permanentment connectats a internet i als serveis en ell núvol per poder desenvolupar la seva activitat. Una connectivitat de mala qualitat, inestable, no redundada o mal dimensionada pot suposar pèrdues econòmiques importants per a qualsevol negoci.
La mobilitat dels empleats també és cada vegada més freqüent i demandada tant per les empreses com pels seus empleats. Que tots els empleats puguin accedir a aplicacions corporatives i intranets des de qualsevol ubicació i des de qualsevol dispositiu s’ha convertit també en una necessitat.
Afortunadament wowtic pot ajudar a la teva empresa perquè totes aquestes necessitats estiguin cobertes.