Virtualització

Solucions de virtualització de servidors.
La virtualització aporta molts beneficis:
  • Escalabilitat
  • Disponibilitat
  • Reducció de costos de manteniment
  • Agilitat i simplicitat de manteniment
  • Optimització de recursos
Assessorament i instal·lació de solucions de virtualització basades en Proxmox.