Xarxes – Networking

Cobrim totes les necessitats de networking de qualsevol tipus d’empresa.
  • Cablejat estructurat LAN

Disseny i execució de projectes de cablejat estructurat per a xarxes d’àrea local.

Certificació del cablejat.

Fibra òptica.

Subministrament, instal·lació i connexions del rack de comunicacions amb tots els accessoris necessaris.

Neteja i recablejat d’armaris.

 

  • Switching

Assessorament i subministrament d’equips de switching de capa 2 i capa 3 de diversos fabricants (cisco, Ubiquiti, mikrotik, hp, Huawei, etc.)

Disseny de xarxa de switching, estudi i localització de problemes, configuració, reconfiguració i manteniment de switches de diversos fabricants.

Separació de tràfics per VLANs, control de spanning-tree de paquets, anells d’alta disponibilitat, stacking d’equips.

 

  • Routing

Assessorament i subministrament d’equips de routing de diversos fabricants (cisco, mikrotik, Huawei, tp-link, etc).

Disseny de solució de routing, estudi i localització de problemes, configuració, reconfiguració i manteniment de routers. Connexió amb diversos operadors simultàniament per aplicació de backups de connectivitat i separació de trànsits.

Routing estàtic, routing dinàmic, failover automàtic de connectivitat, alta disponibilitat i serveis addicionals de capa 3 (dhcp, dns, ntp, tftp, etc.)

 

  • Seguretat

Assessorament i subministrament d’equips de seguretat de diversos fabricants (mikrotik, juniper, Fortinet, Synology, sonicwall, zyxel, vigor, etc.)

Disseny d’infraestructura, estudi i localització de problemes, optimització, configuració, reconfiguració i manteniment de tallafocs. A més de totes les funcions d’encaminament que realitzen els routers, els tallafocs permeten afegir seguretat a la xarxa amb la creació de polítiques de permisos als diferents tipus de trànsit i en funció de múltiples paràmetres de xarxa.

Routing estàtic, routing dinàmic, failover automàtic de connectivitat, alta disponibilitat i serveis addicionals de capa 3 (dhcp, dns, ntp, tftp, etc.). Separació de zones de seguretat, Polítiques de seguretat per ports, per adreçament, per tipus de paquets, etc.

 

  • VPN

Solucions de VPN per a connexions encriptades i segures entre dos o més seus.

Servidors de VPN per a connexions amb clients vpn des d’equips remots de teletreball.

 

  • Wireless

Assessorament i subministrament d’equips de connexió Wireless de diversos fabricants (cisco, mikrotik, grandstream, ubiquiti, etc.).

Punts d’accés wifi compartits amb múltiples ssid, clústers de diversos equips, connexions amb hotspot.

Antenes per a radioenllaços.